33 1/3 รอบต่อนาที

ขนาด       นิ้ว

ขนาด     นิ้ว

45 รอบต่อนาที